Advanced Open Water

Advanced Open Water

Charlies Scuba Shop
$250.00
Advanced Scuba and Nitrox

Advanced Scuba and Nitrox

Charlies Scuba Shop
$325.00
Beginner Scuba

Beginner Scuba

Charlies Scuba Shop
$150.00
Master Scuba Diver

Master Scuba Diver

Charlies Scuba Shop
$525.00
Nitrox Diver

Nitrox Diver

Charlies Scuba Shop
$125.00
Open Water  & Nitrox

Open Water & Nitrox

Charlies Scuba Shop
$225.00
Public Safety Diver Courses

Public Safety Diver Courses

Charlies Scuba Shop
$300.00
Scuba First Aid Courses

Scuba First Aid Courses

Charlies Scuba Shop
$125.00
Specialty Scuba Courses

Specialty Scuba Courses

Charlies Scuba Shop
$200.00
Technical Scuba Courses

Technical Scuba Courses

Charlies Scuba Shop
$300.00
top